קלרה צברגל

מנהלת סקטור הבניה והנדל"ן בנק הפועלים
נגישות