קארן חרס-ברנזון

ברנזון ניהול וליווי התחדשות עירונית
נגישות