מושיק גולדשטיין

משנה לראש העיר מחזיק תיק התחדשות עירונית בעיר גבעתיים
נגישות