עו"ד הדס גבע מדליה

מנהלת המינהלת להתחדשות עירונית - נתניה

עו"ד הדס גבע-מדליה, ראש מינהלת ההתחדשות העירונית בנתניה, מקדמת את התחום בעיר ללא הפסקה. המינהלת להתחדשות עירונית, בראשה עומדת גבע-מדליה, הוקמה על ידי העירייה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במאי 2019 ומאז פועלת לקידום התחום העיר. 

בין היתר הייתה מעורבת גבע-מדליה בקידום מדיניות להתחדשות עירונית בעיר על ידי חלוקה למתחמים. בין תפקידה של המינהלת בעיר: ביצוע בדיקות היתכנות למתחמים, גיבוש מדיניות עירונית ברורה בנושא, הנגשת מידע בתחום לתושבי העיר, ליווי בעלי דירות בתהליך ההתחדשות העירונית וסיוע בהתארגנות.    

נגישות