משה קורן

סמנכ"ל פיתוח עסקי אזורים
שיתוף
בחסות:
נגישות