ירון בלנק

מנכ"ל גלים ויו"ר דירקטוריון בחברת מכלול
שיתוף
בחסות:
נגישות