ברק בריגה // מתוך אוסף פרטי
"תוכניות הדירה התחלפו במפות הקרב" – ברק בריגה על המעבר מתפקיד המנכ"ל לקצין מבצעים באוגדת עזה

ברק בריגה תפקיד בשגרה ובמלחמה בשגרה: מנכ״ל VR ISRAEL    במלחמה:

נשמח לדבר אתך
נגישות