תמר זנדברג

השרה להגנת הסביבה

תמר זנדברג (45) מכהנת כשרה להגנת הסביבה. בתפקידה זה היא הגבירה את מעורבות המשרד בתוכניות הפיתוח והבינוי בערים ובשטחים הפתוחים, ופועלת לעידוד הבנייה הירוקה בישראל. 

השרה תמר זנדברג פועלת לקידום מדיניות תכנון ירוקה, המתבססת על ציפוף בערים ויצירת תשתית עירונית מקיימת, תוך התנגדות להקמת יישובים חדשים. זאת, על מנת לשמור על השטחים הפתוחים לצמצם למינימום את הפגיעה בערכי הטבע והסביבה. כמו כן, השרה תמר זנדברג מקדמת את הרחבת תקן בנייה ירוקה על מבני ציבור ומוסדות חינוך. 

השרה זנדברג אף העבירה לאחרונה תכנית לאומית לנטיעה של 450 אלף עצים במרחב העירוני לצד מניעת כריתות. זאת, בכדי להביא לשיפור איכות האוויר בערים, הורדת הטמפרטורות, הפחתת רעשים ומניעת הצפות. בנוסף, השרה מובילה תכניות היערכות לשינויי אקלים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, ואף מובילה את הפורום לשמירה על הרי הירושלים בכדי למנוע תכנון הרסני באזור. 

כמו כן, השרה תמר זנדברג התנגדה להחלטה להכניס בנייה צמודת קרקע בתוכנית "מחיר למטרה", וטענה כי אין בה כדי לקדם את יישובי הפריפריה. בנוסף, היא הגישה ערר על החלטת ועדת השרים לענייני פנים, לאשר את ההכרזה על מתחם פי גלילות כמתחם מועדף לדיור, בטענה כי מדובר במדיניות תכנון לא מעודכנת שאינה מתחשבת בתרחישי שינויי האקלים ובמניעת הצפות. 

בפועלה זה, השרה זנדברג מקדמת שמירה על האיזון בין צרכי האדם לבין צרכי הטבע והסביבה ותורמת רבות לפיתוח מקיים ובנוי בר קיימא בישראל.

השרה תמר זנדברג // צילום: תמי חיים השרה תמר זנדברג // צילום: תמי חיים
נגישות