banner

קבינט הדיור פועל להגדלת ההנחות ב"מחיר למשתכן"

בין ההצעות שאושרו: הרחבת הסכמי גג ב-75,000 יח"ד נוספות, העמקת הסבסוד ליח"ד ב"מחיר למשתכן" בפריפריה הנמכרות בשוק החופשי והקלות להסכמי גג בפריפריה

קבינט הדיור אישר שורת החלטות שמטרתן להביא להגדלת היצע הדירות ולהגברת האטרקטיביות של פרויקטים בפריפריה.

הקבינט אישר הצעת שר האוצר,  משה כחלון להעמיק את סבסוד הפיתוח אשר ניתן במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" ביישובים בהם ערך הקרקע נמוך.  ע"פ ההצעה יורחב סבסוד הפיתוח עבור יח"ד המשווקות בפרויקטים של תכנית "מחיר למשתכן" בשוק החופשי מ-20 אלף שקלים ל- 40 אלף שקלים ליחידת דיור. בנוסף, יתאפשר מתן סבסוד זה ל-50% מסך יחידות הדיור בפרויקט המשווקות בשוק החופשי וזאת בניגוד למצב היום בו ניתן לשווק רק  20% בשוק החופשי. "שינוי זה נעשה על מנת להגדיל את הכדאיות הכלכלית ביישום התכנית ולהעמיק את גובה ההנחות בפריפריה. צעד זה צפוי להביא להצלחתם של פרויקטים נוספים במסגרת תכנית מחיר למשתכן", נמסר מהאוצר.

הצעה נוספת של שר האוצר כחלון שאושרה מרחיבה את היקף יחידות הדיור שעבורן ייחתם הסכם גג בשנים 2016 – 2017. על פי ההחלטה קודמת, עמדה מכסת יחידות הדיור לחתימה על הסכמים בשנים אלו על היקף של 150 אלף יחידות דיור, וזאת בנוסף להסכמים על סך של כ-115 אלף יחידות דיור נוספות שנחתמו בשנים 2014 – 2015. מאחר שבפועל חתמו משרד האוצר ומשרד השיכון על הסכמי גג בהיקף הדומה למכסה שנקבעה, החליטה הממשלה כעת להרחיב את מכסה זו בסך של 75 אלף יחידות דיור נוספות לחתימה עד לתום השנה הנוכחית, בהתאם לתהליכים המקודמים על ידי משרדי האוצר והשיכון לחתימה על הסכמים אלו. הצעה זו צפויה להוביל לחתימה על הסכמים נוספים אשר יובילו להגדלת היצע הדיור וזאת במסגרת מאמצי הממשלה בנושא.

בנוסף, אישר הקבינט את הצעת שר השיכון, יואב גלנט לפעול לקידום הסכמי גג ברשויות מקומיות בפריפריה בהן ערך הקרקע הוא נמוך באופן יחסי ואינו מספק לקידום הסכם גג. במסגרת זו, נקבע כי לצורך חתימה על הסכם הגג ביישובים אלו יוקצו סך של עד 10 אלפים ש"ח ליחידת דיור לצורך העמקת סבסוד הוצאות למימון עבודות פיתוח תשתיות, ובכלל זה עבודות לפיתוח תשתיות על, להקמת מוסדות ציבורי ופיתוח תשתיות במרקם הוותיק. עוד יצוין, כי בהחלטה נקבע שכנגד תוספת הסבסוד, תתחייב הרשות המקומית לשווק את כלל יחידות הדיור הכלולות בהסכם וכן לעמוד בקצב הוצאות היתרי הבנייה אשר ייקבע בו. צעד זה צפוי להגדיל את היצע יחידות הדיור המשווקות וכן לקידום הסכמי גג ביישובי הפריפריה.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות