סיון היללי

 | 

סמנכ"לית שיווק ומכירות קבוצת שבירו

על המיקוד המכירות של הקבוצה בשנים האחרונות, אומרת היללי:
"קבוצת שבירו פועלת במגוון תחומים של ענף הנדל"ן כגון: דירות למכירה בשוק חופשי, דירות למכירה במסגרת מחיר למשתכן, דירות להשכרה לטווח רחוק, מניבים ומסחרים, מעונות סטודנטים ומלונאות". 

לשאלה כיצד מייצרים פתרונות בתקופות של משבר בענף הנדל"ן, אומרת היללי:
"בזמני משבר פתרונות השיווק משתנים בהתאם למצב השוק לדוגמא: כאשר הרגולציה תיקנה את ההצמדות למחיר הדירה, אזי הטבה של פטור מלא מהמדד היה פתרון למכירות.
דוגמה נוספת, בעת מלחמה ובמצוקה לאכלוס מיידי לקבוצת שבירו היה מלאי דירות חדשות הכוללות ממ"ד באזור מרכז הארץ, מה שעורר גל מכירות מתושבי הצפון והדרום". 

על התחזית לשנים הקרובות, אומרת היללי: "אני צופה, כי מחירי הדירות יאמירו בשל עליית מחירים של חומרי הגלם ואספקתם מהעולם, עלויות עובדי הבניין הגואות בשל עבודה במדינה תחת מלחמה, וחוסר טיפול מצד המדינה בפתיחת מכרזים לשיווק קרקעות וקידום היתרים בלוחות זמנים, כל אלו משפיעים באופן ישיר על מחיר הדירה". 

נגישות