מי יהיו 70 המשפיעים

בנדל"ן והתחדשות עירונית לשנת 2022?

יש למלא את הפרטים הבאים:

נגישות