נוסח משולב בתמ"א 38

הנוסח המשולב בתוכנית המתאר, מתייחס למבנים שקיבלו היתר בניה לפני תחילת שנת 1980 והוא כולל בתוכו הוראות לגבי...
16.08.2018
נשמח לדבר אתך
נגישות