banner

938 מיליון שקל הכנסות ממיסוי מקרקעין

העברות מרמ"י לממשלה בגין מכירת קרקעות הסתכמו ב -0.3 מיליארד שקלים, כך עולה מאומדן הגירעון הממשלתי לחודש יולי 2017

האוצר פרסם את האומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – יולי 2017, שנערך על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי. מהאומדן עולה כי בחודש יולי נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 0.2 מיליארד שקלים, כאשר בתקציב לשנת 2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד שקלים, שהם 2.9% מהתמ"ג. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוגוסט  2016 – יולי 2017) עומד על 2.6% מהתמ"ג. עוד עולה כי בפעילות למימון נמדד בחודש יולי גירעון בסך 0.1 מיליארד שקלים.

27.4 מיליארד לטובת משרדי הממשלה
סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי), הסתכמו בחודש יולי ב 29.8 מיליארד שקלים, מתוכם הוצאות משרדי הממשלה נאמדו בכ- 27.4 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.0 מיליארד שקלים ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 0.4 מיליארד שקלים. מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב- 170.3 מיליארד שקלים  – עלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 7.3%, סך הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 16.0%.

על חשבון משלם המיסים
סך גביית המסים בחודש יולי הסתכמה ב 28.2 מיליארד שקלים, כאשר בתקופה ינואר – יולי 2017, הסתכמה גביית המסים בסך של 176.9 מיליארד שקלים, גידול נומינלי של 4.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסות ממס הכנסה מעצמאים וחברות (ברוטו) ביולי 2017 הסתכמו ב-5.9 מיליארד שקלים, לעומת 5.5 מיליארד שקלים אשתקד, עליה בשיעור של 7.9%. בחלוקה בין עצמאים לחברות נרשמה עליה של 19% בגביה מעצמאים הנובעת מתיקים גדולים של בעלי מניות ועליה של 3.0% בחברות. הפקדות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו בחודש יולי בסך של 1.0 מיליארד שקלים, המבטאות השקעה חיובית של 0.6 מיליארד שקלים ביחס לפירעונות הקרן והריבית ששולמו למוסד. מתחילת השנה הפקיד המוסד סכום של 10.9 מיליארד שקלים לעומת פירעון קרן וריבית בסך 11.1 מיליארד שקלים. ההכנסות ממע"מ יבוא ביטחוני, ריבית ויתר ההכנסות הסתכמו בחודש יולי בסך של 0.4 מיליארד שקלים.

עלייה של 22 אחוז בהכנסות נטו ממיסוי מקרקעין
ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין ביולי 2017 הסתכמו בכ-938 מיליון שקלים, עליה של 22% לעומת יולי 2016. בגביית מס שבח חלה עלייה ריאלית של 94%. גידול חריג זה נובע  בחלקו מעסקה גבוהה בנדל"ן מניב, כמו גם מגידול במכירות המשקיעים במספר אזורים וירידה חדה בהחזרים. במס רכישה חלה ירידה ריאלית של 3%.

מי יממן את הגירעון?
בחודש יולי נרשם גיוס הון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של 2.6 מיליארד שקלים, ונרשמו העברות מרמ"י לממשלה בגין מכירת קרקעות ("הפרטה"), אשר הסתכמו ביולי ב 0.3 מיליארד שקלים. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 2.8 מיליארד שקלים.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות