banner
הדמיית מתחם ארנה הרצליה // שער אדריכלים
הדמיית מתחם ארנה הרצליה // שער אדריכלים

אושרה תוכנית מתחם ארנה בהרצליה

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחוף), בראשות מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר, אישרה פה אחד את התוכנית החדשה למתחם ה'ארנה' בהרצליה

מגדילים 01.11.2018

הדמיית מתחם ארנה הרצליה // שער אדריכלים

התוכנית המוצעת כוללת פתיחה של המרחב הסגור הקיים, לטובת מעברים רחבים שישמשו את הציבור, והפיכת החזיתות האטומות ברובן, לטובת חזיתות מסחריות פעילות להגברת החיבור בין העיר לים. "מטרת התוכנית הינה שיפור המצב הקיים ובהיבט הזה הוועדה מברכת על כל שיפור ושינוי המנגיש את החוף ואת הים לטובת הציבור. בשל מיקומו של הקניון במרחב בעל חשיבות מרכזית בסביבה החופית, בסמיכות לחופי רחצה, למרינה ולמוקד החינוך הימי ולשטח הפתוח של תל מיכל, הועדה רואה בחיוב את התוכנית", אומרים במינהל התכנון.

הדמיית מתחם ארנה הרצליה // שער אדריכלים
הדמיית מתחם ארנה הרצליה // שער אדריכלים

נגישות גבוהה לים
מדובר בתוכנית שיזמה חברת קרן ריאלטי והיא בסמכות ועדה מקומית. התוכנית אושרה להפקדה ע"י הוועדה המקומית בינואר 2018 ונדרשה באישור הולחוף. כעת עם אישור הולחוף, התוכנית תוחזר לוועדה המקומית להמשך הליך התכנון. התוכנית נערכה ע"י משרד פוסטר אדריכלים, שער אדריכלים ואדריכלית אירית כוכבי.

התוכנית חלה בשטח בו בנוי כיום קניון ארנה בתחום חוף הים בחזית העירונית של מרינה הרצליה, באופן החוסם את הנוף והמעבר החופשי לחוף הים. בספטמבר  2018 דנה הוועדה לראשונה בתוכנית זו ובסופו של הדיון החליטה כי בטרם הכרעה יוצגו בפניה בחינות וחלופות נוספות, כפי שפורט בהחלטתה. בדיון כעת, הוצגו בפני הוועדה הנושאים שנתבקשו על ידה ובכללן חלופות לרוחב המעברים ולתמהיל השימושים. עורכי התכנית הציגו בפניה משמעויות עירוניות, קונסטרוקטיביות וכלכליות של החלופות השונות. בהתאם לכך, הוועדה החליטה לאשר את התוכנית, בכפוף להרחבת המעברים הפנימיים המקשרים בין החוף, הטיילת והעיר. סך רוחב ארבעת המעברים מצפון לדרום וממזרח למערב, הורחב באופן המאפשר נגישות גבוהה יותר של הציבור לים מכל המרחב הסובב ובקנה מידה ההולם רחוב עירוני בעל חזיתות מסחריות.

הדמיית מתחם ארנה הרצליה // שער אדריכלים
הדמיית מתחם ארנה הרצליה // שער אדריכלים

בנוסף, שימושי מסחר ימוקמו כלפי החזיתות הפונות אל הרחובות הסובבים, אל החוף והמרינה ואל המעברים הפנימיים. הוועדה מקבלת את הצעת עורכי התכנית וקובעת כי התוכנית תייעד שטח בהיקף שלא יפחת מ-500 מ"ר לשימוש חינוך ימי, עבור פעילות מרכז חינוך וספורט ימי.

דלית זילבר // צילום: ניב קנטור
דלית זילבר // צילום: ניב קנטור

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר ציינה כי: "התוכנית משפרת באופן משמעותי את המרחב בציבורי לטובת הציבור. התוכנית שומרת על העיקרון שחוף הים הינו נחלת הכלל וקבעת נגישות של הציבור מהעיר אל הים. זאת, ע"י יצירת מעברים עירוניים שישלבו מסחר ובתי קפה תוך מבטים פתוחים אל הים".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות