banner
אילוסטרציה // shutterstock
אילוסטרציה // shutterstock

למ"ס: הכמות המבוקשת של דירות חדשות לחודשים פברואר-אפריל 2017

מחירי הדירות : עלייה של כ- 0.5%, המבטאת את שינוי המחירים בניכוי שינויי האיכות בתמהיל ובסוג הדירות

ממדד המחירים לצרכן, שפורסם בחודש יוני על ידי הלמ"ס עלה כי בכל הנוגע למדד מחירי הדירות, בהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ 2017 – אפריל 2017, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר 2017- מרץ 2017, מחירי הדירות עלו ב-0.5%. עליה זו מבטאת את שינוי המחירים בניכוי שינויי האיכות בתמהיל ובסוג הדירות. מהשוואת נתוני עסקאות מרץ-אפריל השנה לעומת אשתקד עולה כי המחירים עלו בכ- 4.4 אחוז. מהשוואת עסקאות בחודשים פברואר-מרץ השנה לעומת אשתקד עולה כי המחירים עלו ב- 5.2 אחוז.

כמו כן, בחודשים פברואר-אפריל 2017 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות, כולל דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן, על כ-10,030 יחידות, מתוכן כ-62% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-38%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן, לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד. כך עולה מנתוני הלמ"ס שהתפרסמו בחודש יוני השנה.

לפיכך, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של כ-14.9% לעומת שלושת החודשים הקודמים, נובמבר 2016-ינואר 2017.  אולם לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 9.9%, כאשר חודש אפריל הינו החודש התשיעי ברציפות בו נרשמה ירידה בנתוני מגמת הכמות המבוקשת של דירות חדשות.

מחוז מרכז מוביל

ב-12 החודשים האחרונים, מאי 2016-אפריל 2017, כ-27% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות, שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן, היו במחוז המרכז וכ-8% בלבד במחוז ירושלים. בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות, מראה שבחודשים אוגוסט 2016 -אפריל 2017 נרשמה ירידה של 2.3% בממוצע לחודש, והיא עמדה על רמה של כ-3,770 דירות בממוצע לחודש. זאת, בהשוואה לחודשים ינואר-יוני 2016, בה חלה עלייה של כ-0.9% בממוצע לחודש והרמה עמדה על כ-4,110 דירות בממוצע לחודש.

דירות חדשות שנמכרו בחודשים פברואר-אפריל 2017

בשלושת החודשים פברואר-אפריל 2017 נמכרו כ-6,170 דירות חדשות, ירידה של 11.3% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, חלה ירידה של 12.1%. לעומת זאת, השוואה של ארבעת החודשים ינואר-אפריל 2017, לארבעת החודשים הקודמים להם, מצביעה על עלייה של 2.3%. כ-30% מן הדירות החדשות בתקופה מאי 2016 עד אפריל 2017 נמכרו במחוז המרכז, ואילו במחוז ירושלים נמכרו כ-8% בלבד. על פי הנתונים נרשמה ירידה של 2.7% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודשים יוני 2016-אפריל 2017, והיא עמדה על רמה ממוצעת של כ-2,280 דירות לחודש. זאת, לאחר עלייה של 1.0% בממוצע בחודשים ינואר-מאי 2016, ברמה ממוצעת של כ-2,550 דירות לחודש.

דירות חדשות שלא למכירה, שבנייתן החלה בחודשים פברואר-אפריל 2017

מספר הדירות שלא למכירה, כולל דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד, שהחלה בנייתן בתקופה זו היה נמוך ב-20.0% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים, נובמבר 2016-ינואר 2017. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 10.8%. על פי נתונים מתוקנים, ב-12 החודשים האחרונים, מאי 2016-אפריל 2017, החלה בנייתן של כ-4,590 דירות בקבוצות רכישה, כלומר דירה אחת לכל 6.1 דירות שמכרו קבלנים, לעומת 12 החודשים הקודמים, מאי 2015-אפריל 2016, בהם החלה בנייתן של 2,380 דירות בקבוצות רכישה, כלומר דירה אחת לכל 13.4 דירות שמכרו קבלנים. בבחינה לפי מחוזות, בתקופה זו, נמצא כי במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,680 דירות בקבוצות רכישה, כלומר דירה אחת לכל 5.0 דירות שנבנו על ידי הקבלנים ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-1,250 דירות בקבוצות רכישה, כלומר דירה אחת לכל 4.0 דירות שמכרו קבלנים.

מהלמ"ס נמסר כי פרסום נתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות מופק משילוב של נתונים המתקבלים ממשרד הבינוי והשיכון עבור הבנייה שבפיקוחו ושל נתונים שנאספים ומעובדים על ידי הלמ"ס עבור יתרת הבנייה במשק. עוד נמסר כי בהשוואת הנתונים המתפרסמים על ידי הלמ"ס לנתונים אחרים, כגון מספר דירות חדשות שמפרסם משרד האוצר, יש להתחשב בהבדלים בין מקורות המידע, הגדרת האוכלוסיות ושיטות החישוב, הנובעים, בין השאר, ממתן מענה למטרות שונות ולצרכים שונים. "נתוני שלושת החודשים האחרונים הינם ארעיים בלבד ועל פי נסיון העבר עשויים להתעדכן", כך נמסר.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות